1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka podanych w niniejszym formularzu będzie Gliniarnia ceramika artystyczna (zwana dalej Gliniarnia) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Duchnicka 54, NIP: 754-114-03-54, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4542. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.
 2. W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?
  – organizacji zajęć z ceramiki
  – zawarcia i wykonania łączącej nas umowy
  – wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (m.in. do wystawiania faktur)
  – ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (w przypadku opóźnień w płatnościach)
 3. Komu przekazujemy Państwa dane: dane są wykorzystywane JEDYNIE przez Gliniarnię oraz podmioty prowadzące Pracownię ceramiczną na zasadzie oddziału lub franczyzy.
 4. Podane dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu zakończenia umowy o prowadzenie zająć z ceramiki przez Gliniarnię lub podmioty prowadzące Pracownię na zasadzie oddziału lub franczyzy, jednak nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Gliniarnię danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia). Po wygaśnięciu umowy, dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
 5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy z Gliniarnią lub podmiotami prowadzącymi Pracownię wskazaną przez Państwa w niniejszym formularzu na zasadzie oddziału lub franczyzy. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia deklaracji zapisu/deklaracji kontynuacji zajęć z ceramiki oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem/kontynuacją umowy o przeprowadzenie warsztatów ceramicznych w wybranej przez Państwa Pracowni prowadzonej przez Gliniarnię lub podmioty prowadzące Pracownię na zasadzie oddziału lub franczyzy.
 6. Gliniarnia nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.